ŠIFRA 09/2022 Svérázný přístup českých zákazníků (kupuj a zadlužuj se) i obchodníků (zdražuj, co to dá) na jedné straně pomohl k totálnímu zadlužení střední třídy, což je nezbytnou podmínkou budoucí prosperity nové české ekonomiky, založené na skvělé kondici bank a pozici naší země jako finančního přístavu ve středu Evropy, ale přispěl též k jednomu obrovskému riziku. To může naší ekonomice způsobit veliké…