ŠIFRA 07/2021 Zatímco se už rok a půl zdánlivě plácáme v podivném bezčasí, kdy to vypadá, že se vůbec nic neděje a jen se čeká na to, až skončí jakási pandemie, ve skutečnosti se toho nikdy nedělo víc.Zatímco hromadné sdělovací prostředky, takzvaná covidová média, chrlí zbytečné a banální zprávy, podávané ovšem tak bulvárně a emotivně, aby…