Časopis Šifra je projekt novináře Milana Vidláka, který se věnuje tématům, jež v mainstreamových médiích obvykle nenajdete.

 Jedná se o časopis zcela svobodný a nezávislý, který se řídí pouze potřebou a touhou jeho autorů psát to, co chtějí a co považují za důležité, nikoli to, co chtějí a považují za důležité oligarchové, kteří vlastní většinu českých vydavatelství.

Začínal jsem v roce 2004 jako korektor v Lidových novinách, kde jsem opravoval písmenka v týdenní příloze magazín Pátek. Postupně jsem se tamtéž vypracoval na reportéra, který psal hlavně příběhy inspirativních lidí, ale i investigativní texty o sociálních tématech, například obchodu s lidmi v České republice, a různých společenských trendech a patologických jevech. Tehdy jsem ale ještě ani v nejmenším netušil, že realita je zcela odlišná a hlavně mnohem bohatší, než bych si kdy dokázal představit.

Jako většina českých novinářů jsem budoval takzvanou liberální demokracii západního střihu, protože mě ani nenapadlo, že by se i zkušení a erudovaní kolegové u nás stejně jako v cizině mohli tolik mýlit a mnozí že netouží po hledání pravdy, ale spíš vlastního klidu a pohodlí ve stylu „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“.

Přiznávám se i k tomu, že jsem v různých etapách svého života věřil v americký sen, fandil „pravdě a lásce“, bojoval za lidská práva a namlouval si, že se svět i přes mnohé „chyby“ vratkými a pomalými krůčky zlepšuje. I když jsem o tom přesvědčoval sám sebe, něco mi na tom stále nesedělo, a tak jsem šťoural a šťoural a lámal si neustále hlavu i srdce.

Přestože jsem byl kvůli snahám napravit systém a poctivě informovat o jeho neduzích osočován z pesimismu, nakonec mi přece jen došlo, že jsem byl naivním a zaslepeným optimistou.

Na konci roku 2011, těsně před vstupem do magického roku 2012,jsem se konečně začal probouzet i já a mým životem otřáslo několik nepěkných zjištění. V magazínech ZEN (měsíční příloha deníku E15) a Právo a byznys jsem coby editor a redaktor dostal prostor psát otevřeně o věcech, ze kterých mě na dlouhé měsíce rozbolely hlava i břicho – pochopil jsem například princip skutečného fungování amerického Fedu a světového finančního systému, začal jsem psát svůj seriál o 11. září 2001, ale věnoval jsem se i duchovnějším tématům, například právě tajemství roku 2012.

I to byl důvod, proč jsem založil s jedním kolegou Vědomí, první české periodikum, které se nebálo popisovat věci a hledat odpovědi na otázky, jež až dosud média opomíjela: Jak funguje systém, který dovedl planetu až tam, kde je dnes? Jak se od něj odpoutat? Proč jsme tolik nemocní? A proč nejsme svobodní? Proč nám doma, ve škole ani jinde neříkají pravdu? A jak být už konečně šťastní?

Časopis měl u čtenářů velký úspěch, a i když se představy mě a mého kolegy o tom, kudy se má časopis dál ubírat, značně lišily, s mým staronovým týmem jsme se rozhodli pokračovat v tom, co jsme začali, a dál přinášet texty, které se snaží posouvat naše i čtenářovo vědomí stále dál.

A tak vznikla Šifra, časopis pro ty, kteří čtou i mezi řádky. Pro všechny, kteří chtějí být vědomí. A myslí to vážně.

 

Milan Vidlák

S případnými dotazy a náměty pište na emailovou adresu info@casopis-sifra.cz nebo přímo šéfredaktorovi Milanu Vidlákovi na adresu milan.vidlak@casopis-sifra.cz.